PDA

View Full Version : Màu sắc,


Trang : [1] 2

 1. Màu sắc và những yếu tố ảnh hưởng đến màu sắc?
 2. Nchannel là kênh màu gì?
 3. Hỏi về ký hiệu màu trên thành phẩm (C,M, CM, CY...)?
 4. Cách pha màu Mino - In lịch tết
 5. Phối màu phát xạ - Additive color
 6. Tên gọi khác của 4 màu cơ bản?
 7. Bảng pha màu cơ bản in lưới???
 8. Màu đỏ Bordeaux
 9. Phối màu xen kẽ - Pointillismus
 10. Màu pms là gì?
 11. Màu pantone là gì ! cứu cứu
 12. Em chuyển sang màu CMYK rùi sao in vẫn bị sai( gấp gấp )
 13. In màu bị sai trong Corel
 14. về màu sắc khi thiết kế
 15. Lý thuyết về màu sắc
 16. Xin cho hỏi thêm về kỹ thuật in 06 màu!
 17. hỏi cách chỉnh màu màn hình?
 18. Bảng thông số về màu sắc?
 19. Cần giúp về mầu PANTONE. gấp gấp!!!
 20. hỏi về bảng màu inoffset trên couche!
 21. Xin hỏi về bản màu!!
 22. mua decal nhũ vi tính sô luong ít
 23. màu Pantone
 24. Tỷ lệ màu sắc
 25. Hỏi về kỹ thuật in màu pha, màu pantone
 26. Ý NGHĨA CủA SắC MÀU QUA THờI GIAN
 27. Hỏi về mật độ,độ tương phản in và cân bằng xám?
 28. hỏi về công thức pha màu của chuẩn màu CMYK
 29. Màu Sắc - Kiến thức tổng quan
 30. có ai biết cách pha màu không?
 31. Dàn trang tạp chí thì dùng hệ màu gì là tốt nhất?
 32. Hepl - Mẫu màu CMYK
 33. Chỉ số màu vàng & Đỏ,... " y & R,..."
 34. hỏi cách nhũ vàng
 35. Cảm nhận ánh sáng và màu sắc của con người
 36. hỏi về kỹ thuật tách màu, xuất phim,
 37. Thứ tự chồng màu- thế nào mới đúng ?
 38. Mực chống ký in lâu khô quá
 39. Màu REFLEX BLUE color có thông số màu CMYK là bao nhiêu vậy?
 40. Cách pha màu đỏ mà không dùng màu đỏ
 41. In màu sắc gì lên nền xanh rêu cho nổi bật?
 42. màu vết, màu đốm là sao nhí?
 43. Màu sắc và tram - những hiểu biết cơ bản
 44. Xin hỏi về màu trong Corel
 45. In 4 màu CMYK còn 3 màu CMY?
 46. thế nào là màu bantone,màu bệt
 47. Màu nhũ vàng trong màu panton chỉ số là bao nhiêu?
 48. Nghệ thuật phối mầu sắc trong thiết kế và in ấn
 49. Hiệu chỉnh máy đo màu kích thích ba thành phần
 50. Thứ tự in chồng màu trong in 4 màu
 51. Muốn in màu catalogue là đen tuyền , chỉnh thông số thế nào
 52. Muốn In chỉ màu K mà thôi
 53. bảng mã màu để thiết kế
 54. Màu gốc
 55. Thiết kế làm sao để không bị sai màu khi in
 56. Màu sắc và những yếu tố ảnh hưởng đến màu sắc?
 57. Nchannel là kênh màu gì?
 58. Hỏi về ký hiệu màu trên thành phẩm (C,M, CM, CY...)?
 59. Phối màu phát xạ - Additive color
 60. Tên gọi khác của 4 màu cơ bản?
 61. Bảng pha màu cơ bản in lưới???
 62. Màu đỏ Bordeaux
 63. Phối màu xen kẽ - Pointillismus
 64. Màu pantone là gì ! cứu cứu
 65. Em chuyển sang màu CMYK rùi sao in vẫn bị sai( gấp gấp )
 66. In màu bị sai trong Corel
 67. về màu sắc khi thiết kế
 68. Lý thuyết về màu sắc
 69. Xin cho hỏi thêm về kỹ thuật in 06 màu!
 70. hỏi cách chỉnh màu màn hình?
 71. Bảng thông số về màu sắc?
 72. Cần giúp về mầu PANTONE. gấp gấp!!!
 73. hỏi về bảng màu inoffset trên couche!
 74. Xin hỏi về bản màu!!
 75. mua decal nhũ vi tính sô luong ít
 76. màu Pantone
 77. Hỏi về màu Pantone C
 78. Tỷ lệ màu sắc
 79. Hỏi về kỹ thuật in màu pha, màu pantone
 80. Ý NGHĨA CủA SắC MÀU QUA THờI GIAN
 81. Hỏi về mật độ,độ tương phản in và cân bằng xám?
 82. hỏi về công thức pha màu của chuẩn màu CMYK
 83. Màu Sắc - Kiến thức tổng quan
 84. có ai biết cách pha màu không?
 85. Dàn trang tạp chí thì dùng hệ màu gì là tốt nhất?
 86. Hepl - Mẫu màu CMYK
 87. Chỉ số màu vàng & Đỏ,... " y & R,..."
 88. hỏi cách nhũ vàng
 89. Cảm nhận ánh sáng và màu sắc của con người
 90. hỏi về kỹ thuật tách màu, xuất phim,
 91. Thứ tự chồng màu- thế nào mới đúng ?
 92. Mực chống ký in lâu khô quá
 93. Màu REFLEX BLUE color có thông số màu CMYK là bao nhiêu vậy?
 94. Cách pha màu đỏ mà không dùng màu đỏ
 95. In màu sắc gì lên nền xanh rêu cho nổi bật?
 96. màu vết, màu đốm là sao nhí?
 97. Màu sắc và tram - những hiểu biết cơ bản
 98. Xin hỏi về màu trong Corel
 99. In 4 màu CMYK còn 3 màu CMY?
 100. thế nào là màu bantone,màu bệt
 101. Màu nhũ vàng trong màu panton chỉ số là bao nhiêu?
 102. Nghệ thuật phối mầu sắc trong thiết kế và in ấn
 103. Hiệu chỉnh máy đo màu kích thích ba thành phần
 104. Thứ tự in chồng màu trong in 4 màu
 105. Muốn in màu catalogue là đen tuyền , chỉnh thông số thế nào
 106. Muốn In chỉ màu K mà thôi
 107. bảng mã màu để thiết kế
 108. Màu gốc
 109. Thiết kế làm sao để không bị sai màu khi in
 110. Màu sắc và những yếu tố ảnh hưởng đến màu sắc?
 111. Nchannel là kênh màu gì?
 112. Hỏi về ký hiệu màu trên thành phẩm (C,M, CM, CY...)?
 113. Cách pha màu Mino - In lịch tết
 114. Phối màu phát xạ - Additive color
 115. Tên gọi khác của 4 màu cơ bản?
 116. Bảng pha màu cơ bản in lưới???
 117. Màu đỏ Bordeaux
 118. Phối màu xen kẽ - Pointillismus
 119. Màu pms là gì?
 120. Màu pantone là gì ! cứu cứu
 121. Em chuyển sang màu CMYK rùi sao in vẫn bị sai( gấp gấp )
 122. In màu bị sai trong Corel
 123. về màu sắc khi thiết kế
 124. Lý thuyết về màu sắc
 125. Xin cho hỏi thêm về kỹ thuật in 06 màu!
 126. hỏi cách chỉnh màu màn hình?
 127. Bảng thông số về màu sắc?
 128. Cần giúp về mầu PANTONE. gấp gấp!!!
 129. hỏi về bảng màu inoffset trên couche!
 130. Xin hỏi về bản màu!!
 131. mua decal nhũ vi tính sô luong ít
 132. màu Pantone
 133. Hỏi về màu Pantone C
 134. Tỷ lệ màu sắc
 135. Hỏi về kỹ thuật in màu pha, màu pantone
 136. Ý NGHĨA CủA SắC MÀU QUA THờI GIAN
 137. Hỏi về mật độ,độ tương phản in và cân bằng xám?
 138. hỏi về công thức pha màu của chuẩn màu CMYK
 139. Màu Sắc - Kiến thức tổng quan
 140. có ai biết cách pha màu không?
 141. Dàn trang tạp chí thì dùng hệ màu gì là tốt nhất?
 142. Hepl - Mẫu màu CMYK
 143. Chỉ số màu vàng & Đỏ,... " y & R,..."
 144. hỏi cách nhũ vàng
 145. Cảm nhận ánh sáng và màu sắc của con người
 146. hỏi về kỹ thuật tách màu, xuất phim,
 147. Thứ tự chồng màu- thế nào mới đúng ?
 148. Mực chống ký in lâu khô quá
 149. Màu REFLEX BLUE color có thông số màu CMYK là bao nhiêu vậy?
 150. Cách pha màu đỏ mà không dùng màu đỏ
 151. In màu sắc gì lên nền xanh rêu cho nổi bật?
 152. màu vết, màu đốm là sao nhí?
 153. Màu sắc và tram - những hiểu biết cơ bản
 154. Xin hỏi về màu trong Corel
 155. In 4 màu CMYK còn 3 màu CMY?
 156. thế nào là màu bantone,màu bệt
 157. Màu nhũ vàng trong màu panton chỉ số là bao nhiêu?
 158. Nghệ thuật phối mầu sắc trong thiết kế và in ấn
 159. Hiệu chỉnh máy đo màu kích thích ba thành phần
 160. Thứ tự in chồng màu trong in 4 màu
 161. Muốn in màu catalogue là đen tuyền , chỉnh thông số thế nào
 162. Muốn In chỉ màu K mà thôi
 163. bảng mã màu để thiết kế
 164. Màu gốc
 165. Thiết kế làm sao để không bị sai màu khi in
 166. Màu sắc và những yếu tố ảnh hưởng đến màu sắc?
 167. Nchannel là kênh màu gì?
 168. Hỏi về ký hiệu màu trên thành phẩm (C,M, CM, CY...)?
 169. Cách pha màu Mino - In lịch tết
 170. Phối màu phát xạ - Additive color
 171. Tên gọi khác của 4 màu cơ bản?
 172. Bảng pha màu cơ bản in lưới???
 173. Màu đỏ Bordeaux
 174. Phối màu xen kẽ - Pointillismus
 175. Màu pms là gì?
 176. Màu pantone là gì ! cứu cứu
 177. Em chuyển sang màu CMYK rùi sao in vẫn bị sai( gấp gấp )
 178. In màu bị sai trong Corel
 179. về màu sắc khi thiết kế
 180. Lý thuyết về màu sắc
 181. Xin cho hỏi thêm về kỹ thuật in 06 màu!
 182. hỏi cách chỉnh màu màn hình?
 183. Bảng thông số về màu sắc?
 184. Cần giúp về mầu PANTONE. gấp gấp!!!
 185. hỏi về bảng màu inoffset trên couche!
 186. Xin hỏi về bản màu!!
 187. mua decal nhũ vi tính sô luong ít
 188. màu Pantone
 189. Hỏi về màu Pantone C
 190. Tỷ lệ màu sắc
 191. Hỏi về kỹ thuật in màu pha, màu pantone
 192. Ý NGHĨA CủA SắC MÀU QUA THờI GIAN
 193. Hỏi về mật độ,độ tương phản in và cân bằng xám?
 194. Màu Sắc - Kiến thức tổng quan
 195. có ai biết cách pha màu không?
 196. Dàn trang tạp chí thì dùng hệ màu gì là tốt nhất?
 197. Hepl - Mẫu màu CMYK
 198. Chỉ số màu vàng & Đỏ,... " y & R,..."
 199. hỏi cách nhũ vàng
 200. Cảm nhận ánh sáng và màu sắc của con người
 201. hỏi về kỹ thuật tách màu, xuất phim,
 202. Thứ tự chồng màu- thế nào mới đúng ?
 203. Màu REFLEX BLUE color có thông số màu CMYK là bao nhiêu vậy?
 204. Cách pha màu đỏ mà không dùng màu đỏ
 205. In màu sắc gì lên nền xanh rêu cho nổi bật?
 206. màu vết, màu đốm là sao nhí?
 207. Màu sắc và tram - những hiểu biết cơ bản
 208. Xin hỏi về màu trong Corel
 209. In 4 màu CMYK còn 3 màu CMY?
 210. thế nào là màu bantone,màu bệt
 211. Màu nhũ vàng trong màu panton chỉ số là bao nhiêu?
 212. Nghệ thuật phối mầu sắc trong thiết kế và in ấn
 213. Hiệu chỉnh máy đo màu kích thích ba thành phần
 214. Thứ tự in chồng màu trong in 4 màu
 215. Muốn in màu catalogue là đen tuyền , chỉnh thông số thế nào
 216. Muốn In chỉ màu K mà thôi
 217. bảng mã màu để thiết kế
 218. Màu gốc
 219. Thiết kế làm sao để không bị sai màu khi in
 220. Màu sắc và những yếu tố ảnh hưởng đến màu sắc?
 221. Nchannel là kênh màu gì?
 222. Hỏi về ký hiệu màu trên thành phẩm (C,M, CM, CY...)?
 223. Cách pha màu Mino - In lịch tết
 224. Phối màu phát xạ - Additive color
 225. Tên gọi khác của 4 màu cơ bản?
 226. Bảng pha màu cơ bản in lưới???
 227. Màu đỏ Bordeaux
 228. Màu pms là gì?
 229. Màu pantone là gì ! cứu cứu
 230. Em chuyển sang màu CMYK rùi sao in vẫn bị sai( gấp gấp )
 231. In màu bị sai trong Corel
 232. về màu sắc khi thiết kế
 233. Xin cho hỏi thêm về kỹ thuật in 06 màu!
 234. hỏi cách chỉnh màu màn hình?
 235. Bảng thông số về màu sắc?
 236. Cần giúp về mầu PANTONE. gấp gấp!!!
 237. hỏi về bảng màu inoffset trên couche!
 238. Xin hỏi về bản màu!!
 239. mua decal nhũ vi tính sô luong ít
 240. màu Pantone
 241. Hỏi về màu Pantone C
 242. Tỷ lệ màu sắc
 243. Ý NGHĨA CủA SắC MÀU QUA THờI GIAN
 244. Hỏi về mật độ,độ tương phản in và cân bằng xám?
 245. hỏi về công thức pha màu của chuẩn màu CMYK
 246. Màu Sắc - Kiến thức tổng quan
 247. có ai biết cách pha màu không?
 248. Dàn trang tạp chí thì dùng hệ màu gì là tốt nhất?
 249. Hepl - Mẫu màu CMYK
 250. Chỉ số màu vàng & Đỏ,... " y & R,..."