PDA

View Full Version : In Laser


  1. Sửa cảm ứng SK oppo U7015 SK
  2. Thay màn hình 05 Asus ME560
  3. 05 Thay-cảm-ứng SAMSUNG A9
  4. HTC PG58100 thay mới màn
  5. thay man hinh At01 LG D682
  6. 1 – Hướng dẫn thuyết minh tính toán sàn không dầm, sàn Nevo, Ubot, Tbox, Lform … (sàn rỗng không dầm)